System for styring og utvikling av de videregående skolene i Østfold.

I sektorplanen "Østfoldskolen mot 2020" finner du fylkeskommunens strategi og tiltak for å fornye videregående opplæring i skole og bedrift.

Elever foran skolebygg på Mysen

En helhetlig og langsiktig plan for skolebygg og tilbudsstrukturen i de videregående skolene i Østfold.