Kontakt fagopplæringen

Kontaktpersoner for opplæring i bedrift

Kontaktperson for lærekandidater

Hanne Westerveld Jensen

Elev-, lærling-, og mobbeombud

Henrikke Bugdø-Aarseth

PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten

Sentralbord