Hva vil det si å være lærling

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling. 

Når du er lærling får du praktisk opplæring i et fag. Du lærer faget ditt samtidig som du jobber i bedriften.

Hvordan oppnår jeg fag/svennebrev

To år i videregående skole og to år i lære i en godkjent lærebedrift er hovedmodellen for å oppnå fag- eller svennebrev. Etter to år i skole søker eleven om å tegne en lærekontrakt som lærling.

Lærekontrakten mellom bedrift og lærling inneholder: 

  • personalia
  • hvilket fag kontrakten omhandler
  • læretidens start og lengde
  • oversikt over teori

Lærekontrakten undertegnes av lærebedrift og lærling, og godkjennes deretter av Yrkesopplæringsnemnda ved Østfold fylkeskommune.

Lærlingens rettigheter og plikter

Forsikringer av lærlinger og lærekandidater

Disse forsikringsordningene gjelder for elever som er i yrkesopplæring eller har praksis i arbeidslivet.