Hva vil det si å være lærekandidat?

Dersom du skriver en opplæringskontrakt med en lærebedrift er du lærekandidat. Da tar du sikte på en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve.

Opplæringskontrakten mellom bedrift og lærekandidaten inneholder: 

  • personalia
  • hvilket fag kontrakten omhandler
  • læretidens start og lengde
  • oversikt over teori

Opplæringskontrakten undertegnes av lærebedrift og lærling, og godkjennes av Østfold fylkeskommune på vegne av Yrkesopplæringsnemnda.

Hvordan oppnår jeg kompetansebrev?

To år i videregående skole og to år i lære i en godkjent lærebedrift er hovedmodellen for å oppnå kompetansebrev. Etter to år i skole søker eleven om å tegne en opplæringskontrakt som lærekandidat.

Kontakt

Hanne Westerveld Jensen
E-post
Mobil 472 61 084