Hva er lønnen til en lærling/lærekandidat?

Lærlinger/lærekandidater skal ha lønn. De utfører sammenlagt ett årsverk og får normalt en årslønn (nivå nyutdannet fagarbeider) fordelt over de to årene de er i lære. Bedrifter som er organisert, følger tariff.

 

Eksempel på fordelingen av en årslønn over 2 år

1. halvår

2. halvår

3. halvår

4. halvår

30 %

40 %

50 %

80 %