Østfoldkontrakten - for flere læreplasser

Østfoldkontrakten skal brukes til å rekruttere flere lærebedrifter, samt øke antall lærlinger i bedrifter som allerede er godkjent lærebedrift gjennom en intensjonsavtale på den enkelte arbeidsplass. Nå vil vi ha din bedrift med på laget.

Ung bilmekaniker skrur under veiledning av en voksen  - Klikk for stort bilde

Dette er en avtale som leder og tillitsvalgt på hver enkelt arbeidsplass sammen skriver under på, hvor man forplikter seg til å ta en årlig runde i bedriften for å finne ut av hvilke fagområder de kan ta inn lærlinger i.

Partene i arbeidslivet står bak Østfoldkontrakten, som bygger på viktigheten av at arbeidslivet er en del av fag- og yrkesopplæringen.

Vi tar samfunnsansvar og bidrar til utdanning av fremtidens fagarbeidere gjennom å:

  • ha en årlig gjennomgang i bedriften/virksomheten om muligheten for å ta inn lærling(er), gjennom å kartlegge kapasiteten vår og behovet for læreplasser i aktuelle fag vi kan gi opplæring i.
  • samarbeide med skoler og utdanningsinstitusjoner, for å gi informasjon om arbeidsplassen og fagområde(ne) vi representerer.
  • ha kontakt med fylkeskommunen, opplæringskontorer og andre aktuelle aktører for sammen å fremme fag- og yrkesopplæringen i Østfold

Østfoldkontrakten (PDF, 686 kB) er utarbeidet av Østfold fylkeskommune, LO og NHO. 

"" - Klikk for stort bilde
 

Første bedrift

Mossebedriften Trigonor AS, som monterer lekeplasser, fikk æren av å være de første som signerte Østfoldkontrakten 7. september 2017.
Klikk for stort bildeFORNØYDE: Opplæringskomiteens leder Elin Tvete, NHO Østfolds Roald Gulbrandsen, Trigonors Lars Eriksen og Erik Igesund Engen, og Yrkeopplæringsnemdas Ulf Lervik.