Snart kan du ta fagbrev på jobb

Den nye ordningen med «Fagbrev på jobb» er nå klar. Østfold fylkeskommune har nå startet arbeidet med hvordan denne skal gjennomføres i praksis, og  regner med å kunne innføre den i begynnelsen av 2019.

Klikk for stort bilde Shutterstock

Før sommeren ga Stortinget sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

– Norge trenger flere fagarbeidere, og nå vil det bli enklere for ufaglærte å formalisere kompetansen de har. Jeg håper mange vil benytte seg av ordningen og tar fag- og svennebrev, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Opplæringslovens § 4-1 sier nå: "Kandidat for fagbrev på jobb er etter denne lova den som har skrive ein kontrakt om opplæring på grunnlag av allsidig praksis og realkompetanse med sikte på fag- eller sveineprøve".

Noen hovedpunkter om ordningen:

  • Krav om minimum et års allsidig praksis i faget i heltidsstilling. Forutsetter at kandidatene er i et arbeidsforhold for å inngå kontrakt
  • Krav om eksamen før fag- svenneprøve.
  • Ikke krav om fellesfag
  • 4 års læretid for fag som følger hovedmodellen.
  • Fratrekk for minimum ett år i læretiden for praksis som kreves for å tegne kontrakt og fratrekk ut fra realkompetanse
  • Minimum læretid ett år
  • Basistilskudd 2

Detaljert informasjon om ordningen vil bli lagt ut når dette er avklart.

Kontaktperson for ordningen er Jim Lindquist, rådgiver i Opplæringsavdelingen.

Se tidligere nyhetssak