Samling for ledere og tillitsvalgte i Østfoldskolen

I underkant av 110 deltakere fra fylkeskommunens videregående skoler var samlet på Quality hotel i Fredrikstad fredag 5. april 2019.

Ansatte sitter rundt gruppebord - Klikk for stort bilde Marielle Wold

På programmet sto blant annet satsingen på den såkalte IKO-modellen, et virkemiddel for at skolene skal komme raskt i gang med tiltak overfor elever som står i fare for å ikke fullføre. 

Mysen og Halden videregående skoler presenterte sine erfaringer fra arbeidet med modellen. Det var også lagt opp til et gruppearbeid, med utgangspunkt i temaene:

  • Hva har vi lykkes med og hvorfor?
  • Hvilke særlige erfaringer og resultater tror vi er interessante for andre videregående skoler?
  • Og hva begrunnes våre oppfatninger i?
  • Hva kan/bør bli bedre? Hvordan?
  • Hvilke særlige utfordringer ønsker vi å drøfte med andre skoler? og hva begrunnes disse ønskene i?

Det ble også vist videointervjuer, hvor elever fra Mysen og Halden videregående skoler delte sine tanker rundt det å være elever på skolene. Elevene snakket blant annet om hvordan de opplever lærerne ved skolen, miljøet, hva som er positivt, hva som kan forbedres og hvordan.

Forsamlingen fikk også besøk av kompetansedirektøren i nye Viken fylkeskommune Solveig Olsen. Hun arrangerte blant annet en liten Viken-quiz i form av Kahoot.