Glad for skoleløsning i Halden sentrum

– Jeg er stolt og glad for at vi endelig kommer i gang med planlegging og utbygging av Halden videregående skole. Dette har vært en lang og spennende prosess som har blitt kronet med et enstemmig vedtak om å leie og bygge i Halden sentrum. Dette vil bli en skole for fremtiden som sikrer et bredt utdanningstilbud i Haldenregionen også i fremtiden, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete (Sp). 

Klikk for stort bilde

Uttalelsen kommer etter at fylketinget onsdag vedtok å gå videre med alternativ 2c ((leie av 3 etasje av Porsnes utvikling AS) for videre utvikling av Halden videregående skole, med samling i sentrum. Prosjektet har en byggekostnad på nær 300 millioner kroner.

Da fylketinget behandlet alternativene i februar 2018, ble dette trukket fram som fordeler ved alternativ 2c (som altså ble enstemmig valgt av fylkestinget i desember samme år):

  • Vesentlig bedre kombinert løsning; fra «gutteskole» i det opprinnelige alternativet til en mer heterogen avdeling med både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og således større sosial, kulturell og faglig diversitet.
  • Hele bygget tas i bruk og dette gir mulighet for tilrettelegging for en felles sosial arena på tvers av fag og elevgrupper (begrenset mulighet for dette i den tidligere foreslåtte løsning).
  • “Herre i eget hus” i den forstand at det ikke kommer inn andre leietagere i etasjen over skolen.
  • Mindre omfattende byggeprosjekt på Porsnes samt mulighet for bedre intern logistikk, bedre pedagogiske løsninger og tilpasninger for de utdanningsprogrammene (Resaurant/matfag og forsterket avdeling) som skal flyttes hit fra Risum.
  • Ved redusert størrelse på prosjektet på egen tomt vil det bli mindre risiko for at dagens reguleringsplan og reguleringsbestemmelser i forhold til krav til bl.a. byggehøyder må behandles på nytt. Dette er en prosess som normalt innebærer 1-1 ½ års kommunal behandlingstid 

Har tatt tid

– Spørsmålet om Halden videregående skole har vært en sak som har gått over tid. Det dreier seg imidlertid om mer enn bare flytting, det handler også om læringsarenaer, nytt utstyr - og nye, gode videregående skoler inn i Viken. Dette er et løft hele Haldensamfunnet fortjener, sa saksordfører Inger Christin Torp (Ap) da hun la fram saken for fylkestinget.

Også partifelle og haldenser Lars Pedersen Due var glad for vedtaket:

– Dette er viktig for sentrumsutviklingen i Halden. Det muliggjør også bruk av skolens lokaler på kveldstid, noe som har vært etterlyst. Med dette oppfordrer jeg nærmiljøet til å benytte mulighetene, sa han.