Endringer i skoleruta for 2019/2020

Fredag 22. mai 2020 er opprinnelig satt opp som fridag for elevene, men har nå blitt eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dagen gjøres derfor om til en vanlig skoledag. Skolestart etter juleferien forskyves til mandag 6. januar 2020.

Elever foran skolebygg på Mysen - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud

Utdanningsdirektoratet har lagt sentralt skriftlige eksamen i fire ulike matematikkfag, et programfag i engelsk samt forberedelse til ulike eksamener i samisk og gresk til 22. mai 2020. Dette berører mange elever i videregående skole og det er nødvendig å gjøre om denne dagen om til ordinær skoledag.

I eksamensplan for grunnskolen er samme dag oppført som forberedelsesdag til sentralt gitte eksamener i samisk.

I flere kommuner er skoleskyssen felles for elever i grunnskole og videregående skole. Endringene i skoleruta gjelder derfor både for grunnskolen og de videregående skolene.