Ung bilmekaniker skrur under veiledning av en voksen

Da fristen gikk ut 31. desember var det kommet inn 19 forslag til hvem som skal få den gjeve tittelen "Årets lærling/lærekandidat 2018". Se hvem som er foreslått.

 

Felles kjøreregler og nulltoleranse står øverst på listen. 

Lærer og elever i klasserom

I en fersk rapport har Utdanningsdirektoratet regnet ut hvor mye hver enkelt videregående skole bidrar til elevenes læring. Analysen så langt tyder på Østfold ligger omtrent på landsgjennomsnittet, og med en positiv utvikling i å hjelpe elevene til å fullføre og bestå.

– Jeg er stolt og glad for at vi endelig kommer i gang med planlegging og utbygging av Halden videregående skole. Dette har vært en lang og spennende prosess som har blitt kronet med et enstemmig vedtak om å leie og bygge i Halden sentrum. Dette vil bli en skole for fremtiden som sikrer et bredt utdanningstilbud i Haldenregionen også i fremtiden, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete (Sp). 

Med samhold, fellesskap og gjensidig respekt skal St.Olav i Sarpsborg bygges, både på den ene og den andre måten.

Den nye ordningen med «Fagbrev på jobb» er nå klar. Østfold fylkeskommune har nå startet arbeidet med hvordan denne skal gjennomføres i praksis, og  regner med å kunne innføre den i begynnelsen av 2019.

Over store deler av Østfold var undervisningspersonale fra både ungdoms- og videregående skoler samlet mandag for å gjøre avstanden mellom trinnene i utdanningsløpet enda lavere.

Yrkes- og utdanningsmessa er i gang. Det er ikke bare ungdom som får hjelp til å velge.

Magne Hagen er Østfold fylkeskommunes nyeste våpen i jakten på flere læreplasser.

Ved utgangen av september 2018 hadde 89 prosent av alle søkere til læreplass med ungdomsrett fått tilbud.