Eleveroglærer

I en fersk rapport har Utdanningsdirektoratet regnet ut hvor mye hver enkelt videregående skole bidrar til elevenes læring. Analysen så langt tyder på Østfold ligger omtrent på landsgjennomsnittet, og med en positiv utvikling i å hjelpe elevene til å fullføre og bestå.

Halden

– Jeg er stolt og glad for at vi endelig kommer i gang med planlegging og utbygging av Halden videregående skole. Dette har vært en lang og spennende prosess som har blitt kronet med et enstemmig vedtak om å leie og bygge i Halden sentrum. Dette vil bli en skole for fremtiden som sikrer et bredt utdanningstilbud i Haldenregionen også i fremtiden, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete (Sp). 

Samling i skolegården

Med samhold, fellesskap og gjensidig respekt skal St.Olav i Sarpsborg bygges, både på den ene og den andre måten.

Lærlinger illustrasjon 1

Den nye ordningen med «Fagbrev på jobb» er nå klar. Østfold fylkeskommune har nå startet arbeidet med hvordan denne skal gjennomføres i praksis, og  regner med å kunne innføre den i begynnelsen av 2019.

Nyttig samling, mener Liane Skaug og Julie Spro fra Borg vgs

Over store deler av Østfold var undervisningspersonale fra både ungdoms- og videregående skoler samlet mandag for å gjøre avstanden mellom trinnene i utdanningsløpet enda lavere.

utdanningsmessa

Yrkes- og utdanningsmessa er i gang. Det er ikke bare ungdom som får hjelp til å velge.

Magne Hagen er ny læreplassjeger

Magne Hagen er Østfold fylkeskommunes nyeste våpen i jakten på flere læreplasser.

laerling_i_hull

Ved utgangen av september hadde 89 prosent av alle søkere til læreplass med ungdomsrett fått tilbud.

Bilmekaniker_1000

Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune er nå i gang med oppstartsmøter for nye lærlinger/lærekandidater og deres faglige ledere i lærebedriftene. Her tas det opp temaer som har betydning for at både lærling/lærekandidat og bedrift skal få en god læretid.

Bilmekaniker_1000

Har din bedrift en lærling eller lærekandidat som gjør en glimrende innsats og fortjener tittelen? Send inn ditt forslag senest 31. desember 2018.