I forbindelse med overgangen til Viken fylkeskommune gjør vi oppmerksom på at noen forsinkelser i saksbehandlingen kan forekomme i perioden november 2019 – januar 2020, selv om vi selvsagt skal gjøre vårt beste for å unngå dette.

Stadig flere elever får læreplasser i Østfold. Utviklingen siden i fjor er best i landet. Frida Damm fra Moss er blant dem som har fått ønsket sitt oppfylt.

 

 

 

Elever foran skolebygg på Mysen

Fredag 22. mai 2020 er opprinnelig satt opp som fridag for elevene, men har nå blitt eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dagen gjøres derfor om til en vanlig skoledag. Skolestart etter juleferien forskyves til mandag 6. januar 2020.

Lærer underviser i klasserom

Suppleringsinntaket viser at alle kvalifiserte søkere har fått tildelt skoleplass ved videregående skoler i Østfold. 89 prosent av disse har fått sitt førsteønske, 7 prosent andreønske og 4 prosent tredjeønske oppfylt.

Nå har alle som har søkt videregående opplæring i Østfold fått svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. Alle som har søkt videregående opplæring for første gang (3500 søkere) har fått tildelt skoleplass, melder seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen.

Den siste tilstandsrapporten for de videregående skolene i Østfold viser at færre slutter og flere får lærekontrakt.

Julie Norsted Klev (rådgiver i opplæringsavdelingen ØFK), Geir Stålesen (faglig leder tekniske fag, Borregaard), Jørgen Antonsen (lærling i industrimekanikerfaget, Borregaard), Henrik Pedersen (opplæringskonsulent i OKIndustri) og Arve Årvik (faglig leder kjemiprosess, Borregaard)

Utdanningsdirektoratet gjennomfører hvert år en undersøkelse for lærlinger og lærekandidater. To deltakere blir trukket ut som vinnere av et gavekort på 2000 kroner.

Syriske Botan ville videre, få høyere utdanning, men falt mellom to stoler i det norske utdanningssystemet. Et pilotprosjekt i regi av de videregående skolene i Østfold ble redningen og løsningen.

Felles kjøreregler og nulltoleranse står øverst på listen. 

Lærer og elever i klasserom

I en fersk rapport har Utdanningsdirektoratet regnet ut hvor mye hver enkelt videregående skole bidrar til elevenes læring. Analysen så langt tyder på Østfold ligger omtrent på landsgjennomsnittet, og med en positiv utvikling i å hjelpe elevene til å fullføre og bestå.