Stadig flere elever får læreplasser i Østfold. Utviklingen siden i fjor er best i landet. Frida Damm fra Moss er blant dem som har fått ønsket sitt oppfylt.

 

 

 

Elever foran skolebygg på Mysen

Fredag 22. mai 2020 er opprinnelig satt opp som fridag for elevene, men har nå blitt eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dagen gjøres derfor om til en vanlig skoledag. Skolestart etter juleferien forskyves til mandag 6. januar 2020.

Lærer underviser i klasserom

Suppleringsinntaket viser at alle kvalifiserte søkere har fått tildelt skoleplass ved videregående skoler i Østfold. 89 prosent av disse har fått sitt førsteønske, 7 prosent andreønske og 4 prosent tredjeønske oppfylt.

Nå har alle som har søkt videregående opplæring i Østfold fått svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. Alle som har søkt videregående opplæring for første gang (3500 søkere) har fått tildelt skoleplass, melder seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen.

Har du fått årets brev fra Oppfølgingstjenesten om hva du gjør neste skoleår?
Her kan du sende inn ditt svar.

Ansatte sitter rundt gruppebord

I underkant av 110 deltakere fra fylkeskommunens videregående skoler var samlet på Quality hotel i Fredrikstad fredag 5. april 2019.

Den siste tilstandsrapporten for de videregående skolene i Østfold viser at færre slutter og flere får lærekontrakt.

Julie Norsted Klev (rådgiver i opplæringsavdelingen ØFK), Geir Stålesen (faglig leder tekniske fag, Borregaard), Jørgen Antonsen (lærling i industrimekanikerfaget, Borregaard), Henrik Pedersen (opplæringskonsulent i OKIndustri) og Arve Årvik (faglig leder kjemiprosess, Borregaard)

Utdanningsdirektoratet gjennomfører hvert år en undersøkelse for lærlinger og lærekandidater. To deltakere blir trukket ut som vinnere av et gavekort på 2000 kroner.

Syriske Botan ville videre, få høyere utdanning, men falt mellom to stoler i det norske utdanningssystemet. Et pilotprosjekt i regi av de videregående skolene i Østfold ble redningen og løsningen.

Felles kjøreregler og nulltoleranse står øverst på listen.