Fronter, Oppad, Office 365 og timeplaner

Lenker til flere ressurser som skolene brukere finner du på videregående skolenes nettsider, under valget "Skoledagen" - "IT-systemer og tilganger".

Lenker til ordbøker, oppslagsverk, avisartikler (Atekst og Pressreader), NDLA og finner du også på de videregående skolenes nettsider under valget "Skoledagen - Biblioteket - Oppslagsverk, bøker, filmer og fordypningsoppgaver".