Prøvenemndas rolle som yrkesutvalg

I tillegg til at prøvenemndene oppnevnes som sensorer ved fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver, oppnevnes de også i rollen som yrkesutvalg.
 

I rollen som yrkesutvalg utfører nemnda faglige vurderingsoppdrag for fylkeskommunen. Prøvenemnda vurderer om en bedrift har produksjon og utstyr som tilsier at bedriften kan godkjennes i rollen som lærebedrift, og dermed kan gi kontraktfestet opplæring.

Kontakt

Jan Erik Eidsgaard
E-post
Telefon 69 11 76 37
Mobil 480 48 812