Godtgjøring og honorering for prøvenemnder

Medlemmene i prøvenemndene mottar honorar for møter og prøver. De får også godtgjøring for tap av inntekt.

Elektronisk innsending av honorarkrav

Fylkeskommunen benytter den elektroniske tjenesten Visma Expense når medlemmer i prøvenemnder eller yrkesutvalg skal honoreres og godtgjøres for avtalte og utførte oppdrag. 

Satser for honorering for møter og prøver

  • Leder for kandidat ved praktisk prøve (før, under og etter prøven) kr. 2.000,-
  • Medlem for kandidat ved praktisk prøve (under prøven) kr. 1.500,-
  • Annet avtalt møte (kurs, samlinger, møte o.l.) kr. 500,-
  • Behandling av klage kr. 500,-

Godtgjøring for tap av inntekt

Godtgjøring direkte til prøvenemndsmedlem dekkes med maksimalt kr. 3823,- pr. dag (inkludert feriepenger).

Hvis prøvenemndsmedlemmets arbeidsgiver har lønnet på ordinær måte (lagt ut for lønn) mens vedkommende har utført avtalt oppdrag/møte for fylkeskommunen, kan bedriften sende refusjonskrav til fylkeskommunen for utlegget.

Maksimalt dekkes kr. 4632,- pr dag (7,5 t - inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift). NB! Ikke merverdiavgift på lønnsrefusjon.

Kontakt

Jan Erik Eidsgaard
E-post
Telefon 69 11 76 37
Mobil 480 48 812