Østfold/Viken fylkeskommune trenger nye prøvenemndsmedlemmer i perioden 2020-2023, og vi oppfordrer bransjene til å foreslå gode kandidater.

Prøvenemnda planlegger, tilrettelegger, gjennomfører og vurderer fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver. Nemnda er også ansvarlig for det faglige innholdet i prøvene.

I tillegg til at prøvenemndene oppnevnes som sensorer ved fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver, oppnevnes de også i rollen som yrkesutvalg.
 

Medlemmene i prøvenemndene mottar honorar for møter og prøver. De får også godtgjøring for tap av inntekt.