Meld deg opp til skriftlig eksamen

Før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøven, må du først bestå en skriftlig eksamen i faget. Eksamen arrangeres to ganger i året, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp.

Meld deg opp til skriftlig eksamen på Privatistweb

Oppmelding til våreksamen:
Fra og med 5. januar til og med 1. februar.

Oppmelding til høsteksamen:
Fra og med 1. september til og med 15. september.

Eksamensgebyr

Hvis du ikke har bestått karakter i faget fra før, betaler du kr. 1057,-
Hvis du har karakteren 2 eller høyere fra før, betaler du kr. 2115,-
Satsene endres 1. januar hvert år.

For at oppmeldingen skal være gyldig, må du betale eksamensgebyret gjennom betalingsløsningen på Privatistweb innen fristen går ut.

Oppmeldingen er bindende

Du får normalt ikke tilbakebetalt gebyret hvis du ikke møter til eksamen. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser kan du likevel søke Eksamenskontoret om å få tilbakebetalt gebyret.

Fagkoder til eksamen

Det finnes mange forskjellige fag man kan avlegge fagprøve i. Hvert fag har sin egen fagkode til skriftlig eksamen. Nedenfor ser du eksempler på noen av fagkodene til skriftlig eksamen:

 

Navn på lærefaget

Fagkoder

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

BUA3102

Helsearbeiderfaget

HEA3102

Kontor- og administrasjonsfaget

KAD3102

Logistikkfaget

LOG3102

Salgfaget

SLG3102

Tømrerfaget

TMF3102

Yrkessjåførfaget

YRK3102

 

Dersom du ikke finner din fagkode her, kan du søke etter riktig fagkode på Utdanningsdirektoratets nettside eller ta kontakt med Østfold fylkeskommune.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Her finner du tidligere gitte skriftlige eksamensoppgaver

Det kreves et passord for å få tilgang til disse eksamensoppgavene. Passordet er: Eksamen

Kontakt

Lisbeth Bodahl Lunde
E-post
Telefon 69 11 74 28
Mobil 959 76 024