Meld deg opp til fagprøve/svenneprøve

Når du har skaffet dokumentasjon på praksisen din og bestått skriftlig eksamen, kan du melde deg opp til fagprøve/svenneprøve. Det mest vanlige er at praksiskandidatene avlegger prøven på arbeidsstedet sitt.

Meld deg opp elektronisk: 

Skjema for oppmelding til fagprøve/svenneprøve for praksiskandidater

Attestene på arbeidspraksisen og dokumentasjon på at du har bestått skriftlig eksamen må du sende med som vedlegg til den elektroniske søknaden.

En fagprøve/svenneprøve består av fire deler:

  • Planlegging av prøvearbeidet
  • Gjennomføring av prøvearbeidet
  • Egenevaluering
  • Dokumentasjon

Dersom du ikke består prøven, må det gå minimum 6 måneder før du kan gå opp til ny prøve.

Har du behov for tilrettelegging?

Her finner du Søknadsskjema for særlig tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve

Prøveavgift

For å avlegge fag-/svenneprøven, må du betale en prøveavgift.
I 2018 var denne avgiften kr. 925,- for deg som gikk opp første gang og kr. 1853,- ved senere forsøk.

Etter at oppmeldingen din har blitt godkjent, vil du få en regning med riktig beløp i posten.

Kontakt

Hans Heintzberger
E-post
Telefon 69 11 76 48
Mobil 910 02 902
Lisbeth Bodahl Lunde
E-post
Telefon 69 11 74 28
Mobil 959 76 024