Krav til dokumentasjon på arbeidspraksis for praksiskandidater

For at vi skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra arbeidsgiverne dine.

Attestene må inneholde følgende informasjon: 

  • At attesten er skrevet til deg
  • Ansettelsesperiode (fra dato – til dato)
  • Dersom du fortsatt er ansatt i bedriften, må dette også komme fram i attesten
  • Hvor mange timer du har jobbet i bedriften, eller hvor stor stillingsprosent du har hatt der
  • Beskrivelse av arbeidsoppgavene du har hatt under din praksis, i henhold til kompetansemålene i læreplanen for Vg3/opplæring i bedrift for faget
  • Underskrift av utstederen av attesten (utstederen av attesten skal praktisere faget)
  • Attesten må være skrevet på bedriftens brevark eller stemplet med bedriftens stempel  

Minst 50 % av praksisen du ønsker å få godkjent, må du ha skaffet deg i løpet av de siste 10 årene.

Utregning av praksis

Skjemaet gir kun en foreløpig beregning. Østfold fylkeskommune vil vurdere praksisen din opp mot kompetansemålene i læreplanen. Det er denne vurderingen som endelig bestemmer hvilken praksis som kvalifiserer til å inngå i beregningen og hvor mye godkjent praksis du har.

Vi anbefaler deg å legge ved denne utregningen sammen med attester/dokumentasjon når du sender inn skjema for oppmelding til fagprøve/svenneprøve for praksiskandidater.

Nyttige lenker:

Veiledning ved melding til praktisk prøve for praksiskandidater (PDF, 277 kB)

Veiledning for selvstendige næringsdrivende til praktisk prøve (PDF, 475 kB)

Kontakt

Hans Heintzberger
E-post
Telefon 69 11 76 48
Mobil 910 02 902
Lisbeth Bodahl Lunde
E-post
Telefon 69 11 74 28
Mobil 959 76 024