Hva er en praksiskandidat?

Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat, uten at du har hatt opplæring på skole eller læretid i bedrift.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Det betyr at du må dokumentere praksisen din. I de aller fleste fagene må du skaffe deg 8 700 timers praksis. Dette tilsvarer 5 år eller 60 måneder i 100 % stilling.

I noen få fag (for eksempel elektro- og rørleggerfaget) må du skaffe deg 9790 timers praksis. Disse fagene kalles særskilte lærefag.

For at praksisen din skal bli godkjent, må den dekke de mest vesentlige delene av kompetansemålene i læreplanen i det faget du ønsker å melde deg opp til fag-/svenneprøven i. 

I tillegg til praksis, må du også opp til en egen, skriftlig eksamen for det aktuelle lærefaget. Denne eksamen må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven.

Meld deg opp til skriftlig eksamen på Privatistweb

Kontakt

Lisbeth Bodahl Lunde
E-post
Telefon 69 11 74 28
Mobil 959 76 024
Hans Heintzberger
E-post
Telefon 69 11 76 48
Mobil 910 02 902