I forbindelse med overgangen til Viken fylkeskommune fra 01.01.2020 gjelder følgende ordning for oppmelding til fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve:

  • Prøver som ønskes avviklet innen utgangen av 2019, sendes inn senest 22.11.2019.
  • Prøver som skal avvikles i 2020, sendes inn fra og med 01.01.2020.

Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat, uten at du har hatt opplæring på skole eller læretid i bedrift.

For at vi skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra arbeidsgiverne dine.

Mannlig arbeider styrer robot, som lager flyplassutstyr

"Fagbrev på jobb" er en ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. 

Før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøven, må du først bestå en skriftlig eksamen i faget. Eksamen arrangeres to ganger i året, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp.

Når du har skaffet dokumentasjon på praksisen din og bestått skriftlig eksamen, kan du melde deg opp til fagprøve/svenneprøve. Det mest vanlige er at praksiskandidatene avlegger prøven på arbeidsstedet sitt.