Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat, uten at du har hatt opplæring på skole eller læretid i bedrift.

For at vi skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra arbeidsgiverne dine.

Før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøven, må du først bestå en skriftlig eksamen i faget. Eksamen arrangeres to ganger i året, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp.

Når du har skaffet dokumentasjon på praksisen din og bestått skriftlig eksamen, kan du melde deg opp til fagprøve/svenneprøve. Det mest vanlige er at praksiskandidatene avlegger prøven på arbeidsstedet sitt.