Vurdering og klagerett

Du blir vurdert i hver del av fagprøven/svenneprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i læreplanen.

Karakterene som benyttes ved prøven er:

  • Bestått meget godt (svært god måloppnåelse)
  • Bestått (tilfredsstillende eller god måloppnåelse)
  • Ikke bestått (ikke tilfredsstillende måloppnåelse)

Prøvenemnda kan gi deg karakteren muntlig på siste prøvedag dersom de er ferdige med vurderingen.

Ikke bestått?

Hvis du ikke består, må lærebedriften melde deg opp til ny prøve. Prøven gjennomføres så snart det er praktisk mulig, men ikke før etter at en eventuell klage er behandlet.

Les om klage på bedømming av fagprøven/svenneprøven