Krav til teori før fagprøven/svenneprøven

Før du går opp til fagprøven/svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og opplæring i bedrift.

Et unntak fra denne regelen er at du kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag.

Disse fagene må bestås innen to år etter at fagprøven/svenneprøven er avlagt og bestått.