Hvordan foregår fagprøven/svenneprøven?

Ved avslutningen av læreforholdet skal du avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Dette er en praktisk prøve.

Lærebedriften melder deg opp ved å sende et meldingsskjema til fylkeskommunen som behandler, godkjenner og sender oppdraget med prøven til prøvenemnda (sensorer) for faget.

I meldingsskjemaet finner prøvenemnda opplysninger om deg og om hvor prøvestedet skal være. Kontaktperson på prøvestedet foreslår innholdet for prøvenemnda, som er ansvarlig for å fastsette innholdet i prøven.

En fagprøve/svenneprøve har alltid disse delene:

  • Planlegging av prøvearbeidet og begrunnelser for valgte løsninger
  • Gjennomføring av prøvearbeidet
  • Egenvurdering av prøvearbeidet inkludert planleggingsdelen
  • Dokumentasjon av prøvearbeidet, oppsummerende samtale med prøvenemnda

Har du behov for tilrettelegging?

Her finner du Søknadsskjema for særlig tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve