Ved avslutningen av læreforholdet skal du avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Dette er en praktisk prøve.

Før du går opp til fagprøven/svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og opplæring i bedrift.

Du blir vurdert i hver del av fagprøven/svenneprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i læreplanen.