Hvordan foregår kompetanseprøven?

Ved avslutningen av læreforholdet skal du avlegge en kompetanseprøve. Dette er en praktisk prøve. Kompetansemålene i din individuelle læreplan er rammen for innholdet i prøven.

Oppmelding til kompetanseprøven

Lærebedriften melder deg opp ved å sende et meldingsskjema til fylkeskommunen som behandler, godkjenner og sender oppdraget med prøven til prøvenemnda (sensorer) for faget.

I meldingsskjemaet finner prøvenemnda opplysninger om deg og om hvor prøvestedet skal være. Kontaktperson på prøvestedet foreslår arbeidsoppgaver for prøvenemnda som er ansvarlig for innholdet i kompetanseprøven, men alltid innenfor din individuelle læreplan.

Kompetanseprøvens innhold

En kompetanseprøve kan ha disse delene:

  • Planlegging av prøvearbeidet (arbeidsoppgavene) og begrunnelser for valgte løsninger
  • Gjennomføring av prøvearbeidet
  • Egenvurdering av prøvearbeidet inkludert planleggingsdelen
  • Dokumentasjon av prøvearbeidet, oppsummerende samtale med prøvenemnda

Prøven kan også være spesielt tilpasset deg.

Har du behov for tilrettelegging?

Her finner du Søknadsskjema for særlig tilrettelegging av kompetanseprøve

Krav til teori

Det er ingen krav til bestått teori før du går opp til kompetanseprøven.