I forbindelse med overgangen til Viken fylkeskommune fra 01.01.2020 gjelder følgende ordning for oppmelding til fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve:

  • Prøver som ønskes avviklet innen utgangen av 2019, sendes inn senest 22.11.2019.
  • Prøver som skal avvikles i 2020, sendes inn fra og med 01.01.2020.

Ved avslutningen av læreforholdet skal du avlegge en kompetanseprøve. Dette er en praktisk prøve. Kompetansemålene i din individuelle læreplan er rammen for innholdet i prøven.

Du blir vurdert i hver del av kompetanseprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i din individuelle læreplan.