Ved avslutningen av læreforholdet skal du avlegge en kompetanseprøve. Dette er en praktisk prøve. Kompetansemålene i din individuelle læreplan er rammen for innholdet i prøven.

Du blir vurdert i hver del av kompetanseprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i din individuelle læreplan.