Krav til teori før fagprøven/svenneprøven

Før du går opp til fag-/svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og Vg3.

Et unntak fra denne regelen er at du kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag.

Disse fagene må bestås innen to år etter at fagprøven er avlagt og bestått.

Ved kompetanseprøve er det ingen krav til beståtte fag, og du kan ha individuell læreplan for hele eller deler av opplæringsløpet.