Hvordan foregår fagprøven/svenneprøven/kompetanseprøven?

Ved avslutningen av et 3-årig opplæringsløp i skole skal du avlegge en praktisk prøve. Hvis du har fått opplæring etter ordinær læreplan, skal du opp til en fag- eller svenneprøve. Hvis du har fått opplæring etter en individuell læreplan, skal du opp til en kompetanseprøve.

Oppmelding til prøven

Skolen melder deg opp ved å sende et meldingsskjema til fylkeskommunen som behandler, godkjenner og sender oppdraget med prøven til prøvenemnda for faget.

I meldingsskjemaet finner prøvenemnda opplysninger om deg og om hvor prøvestedet skal være. Prøvestedet kan være på skolen for visse fag eller i en bedrift der du har vært i praksis.

Skolen foreslår arbeidsoppgaver for prøvenemnda som er ansvarlig for innholdet i fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven. Innholdet i en kompetanseprøve er alltid innenfor din individuelle læreplan.

En fagprøve/svenneprøve har alltid disse delene:

  • Planlegging av prøvearbeidet (arbeidsoppgavene) og begrunnelser for valgte løsninger
  • Gjennomføring av prøvearbeidet
  • Egenvurdering av prøvearbeidet inkludert planleggingsdelen
  • Dokumentasjon av prøvearbeidet, oppsummerende samtale med prøvenemnda

En kompetanseprøve kan også ha disse delene, men skal alltid følge den individuelle læreplanen du har fått opplæring etter.

Har du behov for tilrettelegging?

Her finner du Søknadsskjema for særlig tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve