Ved avslutningen av et 3-årig opplæringsløp i skole skal du avlegge en praktisk prøve. Hvis du har fått opplæring etter ordinær læreplan, skal du opp til en fag- eller svenneprøve. Hvis du har fått opplæring etter en individuell læreplan, skal du opp til en kompetanseprøve.

Før du går opp til fag-/svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og Vg3.

Du blir vurdert i hver del av fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i læreplanen.