Yrkesvitnemål

Du vil få et vitnemål når du har fullført og bestått et videregående opplæringsløp som gir yrkeskompetanse. Det betyr at du både må ha fullført læretiden og bestått fagprøven/svenneprøven. 

Du får et yrkesvitnemål fra fylkeskommunen etter fullført opplæring innen:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Design og håndverk
  • Elektrofag
  • Helse- og sosialfag
  • Medier og kommunikasjon (kun fotograffaget og mediegrafikerfaget) 
  • Naturbruk 
  • Restaurant- og matfag 
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Yrkesfaglige voksenopplæringsprogram

 "Rett kopi" av vitnemålet

Når du skal søke på utdanning eller jobb, legger du alltid ved en kopi av vitnemålet, aldri selve originalen. Det kreves da at det skal være «rett kopi». Du kan altså ikke selv ta en kopi.

Vitnemålet må kopieres og attesteres ved skolen du har gått på, eller eventuelt et offentlig kontor. Tidligere var det mulig å be postkontor og bibliotek om rett kopi, i dag er ikke dette mulig. Det er få offentlige kontorer i Norge som i dag kan gi deg rett kopi.

Elektronisk vitnemål

Hvis du fullførte ditt opplæringsløp i 2011 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir eksportert fra skolen og lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Logg inn med ID-porten og finn vitnemålet ditt på Samordna opptak

Vitnemål på engelsk eller nynorsk

Når du søker på skoler i utlandet, vil du som oftest bli bedt om å sende med godkjent kopi av vitnemål oversatt til engelsk. Du kan be om å få vitnemålet ditt på engelsk, og også på nynorsk. Vitnemål på engelsk eller nynorsk koster kr 200,- 

Nyttig lenke hvis du trenger vitnemål på engelsk:

Den engelske versjonen av læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06)

Kontakt

Gabriella Borkics Ødegård
E-post
Telefon 69 11 74 71