Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på at du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, som ikke kvalifiserer for et fullstendig vitnemål.

Du kan få kompetansebevis hvis du har:

  • fullført, men ikke bestått et fastsatt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
  • fullført årstrinn, men ikke et helt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
  • fullført ett eller flere fag eller deler av fag i videregående opplæring
  • fullført opplæringskontrakt og bestått kompetanseprøve som lærekandidat

Praksiskandidater kan få fag-/svennebrev sammen med kompetansebevis dersom de ikke oppfyller kravene til vitnemål.

Lærekandidater eller elever i alternativt Vg3 i skole, får ikke kompetansebevis utstedt før etter at lærekontrakten eller opplæringskontrakten er fullført, selv om kompetanseprøven allerede er bestått.

Fylkeskommunen utsteder kompetansebevis til:

  • Praksiskandidater
  • Lærekandidater/elever etter bestått kompetanseprøve i yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Lærlinger etter hevet lærekontrakt
  • Lærekandidater etter hevet opplæringskontrakt

Kontakt

Gabriella Borkics Ødegård
E-post
Telefon 69 11 74 71