Autorisasjon for helsepersonell

Flere yrkesgrupper innen helsefag trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet i tillegg til fagbrev.

For ambulansearbeidere og helsefagarbeidere er det fylkeskommunen som søker om autorisasjon.

Etter at det er sendt inn søknad for deg, vil du motta en e-post fra Altinn om betaling av et gebyr for at du skal få din autorisasjon.

For mer informasjon, ta kontakt med Helsedirektoratets kundesenter på tlf. 21 52 97 00 eller på e-post autorisasjon@helsedir.no