Du vil få et vitnemål når du har fullført og bestått et videregående opplæringsløp som gir yrkeskompetanse. Det betyr at du både må ha fullført læretiden og bestått fagprøven/svenneprøven. 

Kompetansebevis er dokumentasjon på at du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, som ikke kvalifiserer for et fullstendig vitnemål.

Etter bestått fagprøve eller svenneprøve får du et fagbrev eller svennebrev i A3-format. Dette dokumentet er kun gyldig sammen med et vitnemål.

Etter bestått kompetanseprøve får du et kompetansebrev i A3-format. Dette dokumentet er kun gyldig sammen med et kompetansebevis.

 

Hvis du har mistet din dokumentasjon, kan du bestille duplikat (ny dokumentasjon). Dette må du betale et gebyr for.

Flere yrkesgrupper innen helsefag trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet i tillegg til fagbrev.