Krav til teori før fagprøven/svenneprøven

Før du går opp til fag- eller svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og Vg3.

Et unntak fra denne regelen er at du kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag.

Disse fagene må bestås innen to år etter at fag-/svenneprøven er avlagt og bestått.