Hvordan foregår fagprøven/svenneprøven?

Ved avslutningen av et yrkesfaglig opplæringsløp som voksen skal du avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Dette er en praktisk prøve. 

Oppmelding til prøven

Skolen melder deg opp ved å sende et meldingsskjema til fylkeskommunen som behandler, godkjenner og sender oppdraget med prøven til prøvenemnda for faget.

I meldingsskjemaet finner prøvenemnda opplysninger om deg og om hvor prøvestedet skal være. Prøvestedet kan være på skolen for visse fag eller i en bedrift der du har vært i praksis.

Skolen foreslår arbeidsoppgaver for prøvenemnda som er ansvarlig for innholdet i fagprøven eller svenneprøven.

En fagprøve/svenneprøve har alltid disse delene:

  • Planlegging av prøvearbeidet (arbeidsoppgavene) og begrunnelser for valgte løsninger
  • Gjennomføring av prøvearbeidet
  • Egenvurdering av prøvearbeidet inkludert planleggingsdelen
  • Dokumentasjon av prøvearbeidet, oppsummerende samtale med prøvenemnda

Har du behov for tilrettelegging?

Her finner du Søknadsskjema for særlig tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve