Fagbrev på jobb

"Fagbrev på jobb" er en ny ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og regner med å kunne åpne opp for søking i midten av mars 2019.

Mannlig arbeider styrer robot, som lager flyplassutstyr - Klikk for stort bilde Erik Sandersen

Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen vil bli lagt ut her når dette er avklart.

Fagbrev på jobb

Kontakt

Jim Egil Lindquist
E-post
Mobil 480 22 335