I forbindelse med overgangen til Viken fylkeskommune fra 01.01.2020 gjelder følgende ordning for oppmelding til fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve:

  • Prøver som ønskes avviklet innen utgangen av 2019, sendes inn senest 22.11.2019.
  • Prøver som skal avvikles i 2020, sendes inn fra og med 01.01.2020.

Ved avslutningen av et yrkesfaglig opplæringsløp som voksen skal du avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Dette er en praktisk prøve. 

Før du går opp til fag- eller svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og Vg3.

Mannlig arbeider styrer robot, som lager flyplassutstyr

"Fagbrev på jobb" er en ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. 

Du blir vurdert i hver del av fagprøven/svenneprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i læreplanen.