Mannlig arbeider styrer robot, som lager flyplassutstyr

"Fagbrev på jobb" er en ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. 

Ved avslutningen av et yrkesfaglig opplæringsløp som voksen skal du avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Dette er en praktisk prøve. 

Før du går opp til fag- eller svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og Vg3.

Du blir vurdert i hver del av fagprøven/svenneprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i læreplanen.