Ved avslutningen av et yrkesfaglig opplæringsløp som voksen skal du avlegge en fagprøve eller svenneprøve. Dette er en praktisk prøve. 

Før du går opp til fag- eller svenneprøven, må du ha bestått alle fag og eksamener på Vg1, Vg2 og Vg3.

Du blir vurdert i hver del av fagprøven/svenneprøven, og til slutt får du en samlet vurdering. Prøvenemnda vurderer i hvilken grad arbeidet ditt oppfyller kompetansemålene i læreplanen.

Lærlinger illustrasjon 1

"Fagbrev på jobb" er en ny ordning for at flere voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid. Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og regner med å kunne åpne opp for søking i midten av mars 2019.