Mobbeombud for barnehager og grunnskoler i Østfold

Jeg heter Beate Mellemsether, og er mobbeombud for barnehager og grunnskoler. Som mobbeombud gir jeg råd og veiledning til hvordan man kan skape et godt læringsmiljø og inkluderende felleskap. Jeg kan også kontaktes for hjelp og råd av alle parter som ser at barn opplever mistrivsel i barnehage eller skole. Du kan få informasjon om rettighetene du har i lovverket og hvordan du kan melde en sak til barnehagen/skolen.

Beate Mellemsether - Klikk for stort bilde Marthe Beck

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.
Om barnet ditt ikke føler seg trygg og som en del av fellesskapet, må du melde fra til barnehagen.

Skolen skal sikre at alle elever har rett til et godt fysisk og psykisk læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre at elvene har et godt og helsefremmende skolemiljø.
Opplever du at barnet ditt ikke har det bra på skolen, må du melde fra til skolen om dette.

Kontakt mobbeombudet

Ta gjerne kontakt om du ønsker å snakke med mobbeombudet om det du opplever som vanskelig:

Navn: Beate Mellemsether
Mobil: 47 79 72 50 
Sentralbord: 69 11 70 00
Epost: beatem@ostfoldfk.no 

Du kan også bruke dette kontaktskjemaet, for å komme i kontakt med mobbeombudet. Mobbeombudet vil da ta kontakt med deg.

Felt merket med * må fylles ut

Eget mobbeombud for videregående skole

I Østfold har vi to mobbeombud, et for barnehage og grunnskole (Beate Mellemsether), og et for videregående skole (Henrikke Bugdø-Aarseth).

Er du elev eller læring på videregående skole, ta kontakt med elev-, lærling- og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth.

Nyttige lenker angående barns rettigheter i barnehage

Nyttige lenker angående barns rettigheter på barne- og ungdomsskole

Nyttige lenker angående trygg nettbruk og nettmobbing