Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på at du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, som ikke kvalifiserer for et fullstendig vitnemål.

Du kan få kompetansebevis hvis du har:

  • fullført, men ikke bestått et fastsatt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
  • fullført årstrinn, men ikke et helt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
  • fullført ett eller flere fag eller deler av fag i videregående opplæring
  • fullført opplæringskontrakt og bestått kompetanseprøve som lærekandidat

Har du mistet kompetansebeviset ditt?

Skolene utsteder kompetansebevis til både elever og privatister som har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring.

Privatister må selv be om utskrift av kompetansebeviset fra skolen.

Elektronisk skjema for bestilling av kompetansebevis