Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.

Felles nasjonale nettressurser

Allkunne

Oppslagsverk på nynorsk

Bane Nor

Teknisk regelverk

Bioteknologirådet

Rådgivende organ innen bioteknologi. Videoer virker ikke.

Bokmålsordboka/Nynorskordboka

Ordbøker fra UiB/Språkrådet

Brønnøysundregisteret

Offentlige registre og informasjonsforvaltning. En del eksterne lenker er sperret.

Felleskatalogen/veterinærkatalogen

Legemidler til mennesker og dyr

FN-sambandet

Informasjon om FN og FNs arbeid

Helsedirektoratet

Fag- og myndighetsorgan innen helsesektoren

Lexin

Ordbøker for minoritetsspråklige elever. Bildeordboken og mulighet for å høre ordene uttalt virker ikke.

Lovdata

Norges lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak

Nasjonalbiblioteket

Publikasjoner innenfor alle typer medium

NDLA

Digitale læremidler for videregående opplæring. Vesentlige deler av innholdet er tilgjengelig, men en del eksterne lenker er sperret. Samskriving er ikke mulig.

Norges bank

Utøvende og rådgivende organ innen penge-, kreditt- og valutapolitikken

Norsk helseinformatikk

Medisinsk oppslagsverk

Norsk presseforbund

Norske massemediers fellesorgan

Norsksidene

Nettressurser for norskfaget

Norsk utenrikspolitisk institutt

Forskning på og formidling av internasjonale spørsmål

Psykologtidsskriftet

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Regjeringen

Regjeringens offisielle nettside. Livesendinger/video fungerer ikke.

Sjøfartsdirektoratet

Forvaltnings- og tilsynsmyndighet innen norsk sjøfart

Skriveverktøy

Verktøy for skriving av tekster i norskfaget. Videoer virker ikke.

Statistisk Sentralbyrå 

Statistikk om det norske samfunnet

Store Norske Leksikon 

Norsk oppslagsverk. Det er også tilgang til tilhørende leksikon (medisinsk leksikon, biografisk leksikon, kunstnerleksikon).

Stortinget

Stortingets offisielle nettside. Nedlasting  eller streaming av  TV-opptak er ikke mulig.

w3schools 

Nettsted for webutvikling

Lisensbaserte nettressurser i Østfold fylkeskommune

A-tekst mediearkiv

Digitalt nyhetsarkiv

Britannica

Engelsk oppslagsverk

Førstegangs innlogging: Skriv Ofk + ditt etternavn i feltet "id number" og klikk "Log in".

(Eksempel: OfkHansen)

Kikora

Matematikkprogram. Feide innlogging. Forklaringsvideoer fungerer ikke.

Ordnett

Ordbøker for flere språk. Feide innlogging. I tillegg har du tilgang til Ordnett Pluss offline. Ordnett Pluss gir også oppslag i Oxford English Dictionary og teknisk engelsk ordbok.

Oxford Music Online

Engelskspråklig musikkleksikon.

 

Lisensbaserte nettressurser på skolenivå

Her finner du bl.a. lenker til dine digitale lærebøker.

Kontakt

Elin Sofie Ek-Jacobsen
E-post
Telefon 69 11 74 30
Mobil 977 07 868