Våren 2019 er siste mulige eksamen i Visuelle kunstfag 2 (FOR2002) og Design og arkitektur 2 (FOR2005).

Våren 2020 er siste mulige eksamen i Visuelle kunstfag 3 (FOR2003), Design og arkitektur 3 (FOR2006), Visuell kultur og samfunn (FOR3001), Scenografi og kostyme (FOR3002) og Trykk og foto (FOR3003).

Det er ikke lenger mulig å ta eksamen i Vg1-fagene på formgiving.