Studieforberedende utdanningsprogram

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. Her kan du lese om hvordan eksamen i dine fag gjennomføres. Finn ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering.

Sentralt gitt skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for sentralt gitt skriftlig eksamen. På deres hjemmesider kan du blant annet finne Eksamensveiledninger og tidligere gitte eksamensoppgaver

Det kreves et passord for å få tilgang til eksamensoppgavene.

Passordet er: Eksamen

Skriftlig eksamen i Landssamarbeidet

Østfold fylkeskommune samarbeider med andre fylker om noen få skriftlige eleveksamener.

Skriftlig eksamen i Treningslære 1 (PDF, 23 kB) er den eneste på studieforberedende utdanningsprogram.

På hjemmesiden til Vigo IKS kan du finne Eksamensveiledninger og tidligere gitte eksamensoppgaver

Lokalt gitt eksamen i Østfold

Muntlig, muntlig-praktisk, praktisk og skriftlig

Østfold fylkeskommune har selv ansvaret for alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener - og noen få skriftlige eksamener. Under finner du informasjon om gjennomføring og vurdering av disse, sortert etter utdanningsprogram og programområder.

Eksamensresultat og dokumentasjon