Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Du får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i.

 

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen.

Her finner du eksamensdatoer for både våreksamen og høsteksamen.

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. På Utdanningsdirektoratets sider og i rammedokumentene kan du finne ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler, gjennomføring og vurdering.

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder under eksamen og hvilken klagerett du har på ulike eksamener.

Når og hvordan får du vite hvordan det gikk på privatisteksamen, og hvordan skaffer du deg dokumentasjon?

Kirkeparken-vgs-elever-1000

Ved skriftlig eksamen legger skolen til rette for at du skal kunne bruke pc for å besvare eksamen. I noen fag må du besvare eksamensoppgaven ved hjelp av pc.

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.

Våren 2018 gjennomføres eksamen i sju studieforberedende programfag med helt åpent internett. Dette har Utdanningsdirektoratet bestemt og ordningen gjelder hele landet.

Eksamenskontoret i fylkeskommunen arrangerer informasjonsmøter for privatister som har meldt seg opp til eksamen i norsk, matematikk, engelsk, historie, samfunnsfag, naturfag og noen programfag innen realfag.

Ulike kontaktpersoner innen videregående opplæring, inntak, eksamen og fagopplæring

Hvis du har en funksjonshemming, sykdom, skade, allergi eller andre spesielle behov som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Hvis du ikke kan møte på eksamen på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, har du rett til utsatt eksamen ved første mulige anledning.

Hvis du har bodd i Norge i mindre enn 6 år når du skal avlegge eksamen i norsk, kan du søke om å ta en eksamen som er tilpasset deg som har et annet morsmål enn norsk.

Dersom du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du straks gi beskjed til skolen du meldte deg opp ved.