Melding om avvik ved eksamen

Hvis du som faglærer eller sensor opplever avvik fra nasjonale eller lokale retningslinjer ved gjennomføringen av eksamen, ønsker vi at du gir oss en tilbakemelding om det.

Utfylt skjema kan leveres til eksamensansvarlig på egen skole eller sendes pr epost til eksamenskontoret@ostfoldfk.no

Skjema for melding om avvik ved eksamen (DOC, 465 kB)