Honorar for sensur

Eksamenskontoret utbetaler honorar for sensur ved de lokalt gitte eksamenene der Østfold fylkeskommune selv har ansvaret for sensoroppnevningen.

NB! Grunnet overgang til Viken fylkeskommune, er det svært viktig at alle honorarkrav er registrert i Visma innen 18.12.19.

Det utbetales honorar for sensur ved både eleveksamen og privatisteksamen. Ved eleveksamen honoreres kun sensor, men ved privatisteksamen honoreres både eksaminator og sensor. Det foreligger en avtale om honorar for sensur, som er et resultat av forhandlinger mellom partene. 

 

Avtale om honorar for sensur (PDF, 153 kB)

Innsending av honorarkrav

Sensorer som er ansatt i Østfold fylkeskommune, sender honorarkrav til Eksamenskontoret gjennom reiseregningssystemet Visma Expense.

Her finner du honorarskjemaer som skal lastes opp i Visma Expense:

Honorarskjema for sensur av eleveksamen (XLSX, 31 kB)

Honorarskjema for sensur av privatisteksamen med 3+3 timer til forarbeid (XLSX, 30 kB)

Honorarskjema for sensur av privatisteksamen med 4+2 timer til forarbeid (XLSX, 33 kB)

Honorarskjema for klagesensur (XLSX, 29 kB)

Honorarskjema for særskilt tilrettelegging på eleveksamen (XLSX, 28 kB)

Honorarskjema for særskilt tilrettelegging på privatisteksamen (XLSX, 28 kB)

 

Her finner du brukerveiledning:

Brukerveiledning i Visma for interne sensorer (PDF, 487 kB)

 

Sensorer som ikke er ansatt i Østfold fylkeskommune, sender honorarkrav til Eksamenskontoret på papirskjema.

Papirhonorarskjema for sensur (XLS, 51 kB)