Honorar for oppgaveproduksjon

Eksamenskontoret utbetaler honorar for oppgaveproduksjon ved de lokalt gitte eksamenene der Østfold fylkeskommune selv produserer eksamensoppgaver.

NB! Grunnet overgang til Viken fylkeskommune, er det svært viktig at alle honorarkrav er registrert i Visma innen 18.12.19.

Det utbetales honorar for oppgaveproduksjon til lokalt gitt skriftlig og praktisk eksamen. Det foreligger en avtale om retningslinjer og honorar for oppgavenemnder, som er et resultat av forhandlinger mellom partene.

 

Arbeid i oppgavenemndene honoreres etter statens satser for produksjon av eksamensoppgaver, innenfor tildelt ramme.

Som medlem av en nemnd, er du selv ansvarlig for å sende inn honorarkrav etter utført arbeid.

Innsending av honorarkrav

Hvis du er ansatt i Østfold fylkeskommune, sender du honorarkrav til Eksamenskontoret gjennom reiseregningssystemet Visma Expense.

Her finner du honorarskjema som skal lastes opp i Visma Expense:

Elektronisk honorarskjema for oppgaveproduksjon (XLSX, 28 kB)

Her finner du brukerveiledning:

Brukerveiledning i Visma for oppgaveprodusenter (PDF, 487 kB)

 

Hvis du ikke er ansatt i Østfold fylkeskommune, sender du honorarkrav til Eksamenskontoret på papirskjema.

Papirhonorarskjema for oppgaveproduksjon (DOC, 58 kB)

Din egen skole dekker utgifter til reise og vikar i forbindelse med oppgavenemndas møter i arbeidstiden.