Hvis du som faglærer eller sensor opplever avvik fra nasjonale eller lokale retningslinjer ved gjennomføringen av eksamen, ønsker vi at du gir oss en tilbakemelding om det.

Eksamenskontoret utbetaler honorar for sensur ved de lokalt gitte eksamenene der Østfold fylkeskommune selv har ansvaret for sensoroppnevningen.

NB! Grunnet overgang til Viken fylkeskommune, er det svært viktig at alle honorarkrav er registrert i Visma innen 18.12.19.

Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. Her kan du lese om hvordan eksamen i ulike fag gjennomføres. Finn ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering.

Her finner du informasjon om din rolle som faglærer eller sensor både før, under og etter muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.
Logg deg på PGS eksamen her

Fra og med våren 2018 gjennomføres eksamen i sju studieforberedende programfag med helt åpent internett. Dette har Utdanningsdirektoratet bestemt og ordningen gjelder hele landet.

Eksamenskontoret utbetaler honorar for oppgaveproduksjon ved de lokalt gitte eksamenene der Østfold fylkeskommune selv produserer eksamensoppgaver.

NB! Grunnet overgang til Viken fylkeskommune, er det svært viktig at alle honorarkrav er registrert i Visma innen 18.12.19.