Lisensbaserte nettressurser på skolenivå

Lokus

Aschehougs nettressurser. Feide innlogging 

Cappelen-Damm

Cappelen Damms nettressurser. Feide innlogging.

Gyldendal

Gyldendals nettressurser. Feide innlogging.

Unibok

Digitale lærebøker fra Aschehoug og Cappelen Damm. Feide innlogging.

Smartbok

Digitale lærebøker fra Gyldendal. Feide innlogging.

Brettboka

Digitale lærebøker fra flere forlag. Feide innlogging. Lenker til YouTube virker ikke.

Noch weiter

Lærebok i tysk nivå III fra Fagbokforlaget