Eksamen kan være forskjellig fra fag til fag. Her kan du lese om hvordan eksamen i ulike fag gjennomføres. Finn ut mer om forberedelsestid, eksamensoppgaver, hjelpemidler og vurdering.

Her finner du informasjon om din rolle som faglærer eller sensor både før, under og etter muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Her er lenker til de nettbaserte hjelpemidlene du kan bruke på eksamen. Det kan være enkelte begrensninger i nettstedene.

Fra og med våren 2018 gjennomføres eksamen i sju studieforberedende programfag med helt åpent internett. Dette har Utdanningsdirektoratet bestemt og ordningen gjelder hele landet.

Som eksamensansvarlig ved en videregående skole, må du forholde deg til Østfold fylkeskommunes retningslinjer for planlegging og gjennomføring av eksamen.

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder under eksamen og hvilken klagerett du har på ulike eksamener.